شما میتوانید با شماره تلفن های کشور ایران :2122 308 936 0098 و کشور تایلند: 0066936368010 تماس تلفنی، همچنین از طرق نرم افزارهای وایبر ، لاین تلگرام تماس اینترنتی حاصل کنید در غیر این صورت از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.