دوره مربی گری پدی(IDC (instructor development course معتبرترین دوره های آموزش مربی در دنیاست که پس از این دوره شما قادر به آموزش تمامی دوره های اصلی پدی از مقدماتی تا حرفه ای(Open water Diver to Divemaster)هستید.

پس از این دوره و کسب امتیاز های لازم شمامجاز به ورود جلسه امتحان میشوید.