تیم فارسی زبان All4diving با افتخار از شما در دوره مربی گری شهریور 1396(Sep 2017)  به تایلند -پوکت دعوت میکند و همین طور قبل از شروع دوره میتوانید 8 روز به صورت رایگان  همراه با کشتی لوکس Mv Mermaidغواصی کنید این بدین معنی است شما باید 4 شهریور  1396 در تایلند حضور داشته باید و دوره مربی گری شما 12 شهریور 1396 (2017.Sep.03)آغاز میشود.


-این دوره به صورت انگلیسی برگزار میگردد و مربیان فارسی در تمام مدت شما را حمایت میکنند.
-تجهیزات غواصی روز دنیا به صورت رایگان در اختیار شماست و نیاز به پرداخت و شارژ ندارید.
-آموزش های تئوری و استخری و همین طور آب های ازاد در این دوره انجام میشود و در نهایت شما پس از امتحانات با مدرک مربی گری پدی(OWSI+AI+EFR I) کسب میکنید.

-وجود تبلت و یا لب تاب(کامپیوتر شخصی) به شما خیلی کمک میکند.

برای اطلاعات بیشتر تماس در تلگرام با شماره 66646671732+ بگیرید.