در مقاله قبلی به این نکته اشاره شد که در غواصی سایدمونت با تجهیزات متفاوت و جدیدتری آشنا  میشویم،پس نیاز است که برای استفاده از تجهیزات غواصی متفاوت و تجهیزاتی که در محل جدیدی قرار گرفتند مهارت (Skill) کاربردی با آنها را آموخت.

اولین مهارت شناخت کلی و گردآوری  کردن(Assemble) تجهیزات اصلی ست که توسط خود غواص صورت میگیرد مثل سر هم کردن رگلاتور،تنظیم اندازه وسلیه کنترل شناوری (BCD , Harness ,Wing) و آماده سازی سیلندر یا سیلندر ها  و در نهایت قرارگیری صحیح کش ها و گیره هاست که غواصی با سایدمونت را برای شما آسان لذت بخش میکند.
دومین  بخش مهارت نحوه و روش های ورود به آب (Water Entries) است که معمولا بستگی به محل غواصی دارد(Back Roll ، Giant Stride) و پس از ورود به چک کردن میزان وزنه و شناوری (Control Weight Check) است که به غواص امکان میدهد قبل از غواصی با تجهیزات جدید میزان و محل وزنه را مشخص کند.در غواصی با سایدمونت کمربند وزنه وجود ندارد و غواص خود محل قرارگیری وزنه را مشخص میکند(روی شانه و کتف، پشت بی سی دی،روی سیلندر و...).

سومین مهارت پیشنهادی قرار دادن بدن به صورت خطی و افقی (Streamline) است که غواصی باید علاوه بر کنترل شناوری مناسب  و قرار گیری به حالت افقی  با صرف کمترین انرژی حرکت کند،پس بهترین گزینه حرکت به صورت Frog kick است.

پس از آموختن مهارت های گذشته حال نوبت به حرکت با سیلندر ها ی بیشتر و نحوه جدا کردن و نصب کردن آنها زیر آب ،  به اشتراک گذاشتن گازها  با دیگر غواصان (Share gas) ، تنفس از رگلاتور خراب(یکسره یا Fail) و چند مهارت جدید است.

  بدیهی است که تمامی مهارت ها در آبهای محبوس و کم عمق(Confined water) تمرین و اجرا میشود و سپس در آبهای آزاد به کار میرود. 

مصطفی لطفی 
ادامه دارد....