این پکیج استثنایی با قیمت و شرایط ویژه برای کسانی است که به فکر حرفه ای شدن هستند:

-شما با مدرک ادونس پدی(padi Advanced Open water) وارد این دوره میشوید.
-دوره های رسکیو و کمک های اولیه (Padi Rescue diver+EFR) همراه با تمامی امکانات شامل :کتاب و متریال آموزشی + هزینه صدور مدرک شامل این پیکج است.
-در حین دوره آموزشی، با 
کشتی لوکس غواصی نامحدود غواصی کنید و لذت ببرید.
-اگر تجیهزات غواصی ندارید میتوانید از تجهیزات مرکز غواصی به صورت رایگان استفاده کنید.
-سه الی چهار هفته کارآموزی رایگان به همراه غواصی و گارگاههای آموزشی در این پکیج شامل میشود.
-دوره ی دایو مستر را در محیطی حرفه ای با سطح کلاس جهانی آموزش ببینید.
-صبحانه، ناهار میان وعده های شما در کشتی طبخ و سرو میشود.
-یک تی شرت رایگان از ما هدیه بگیرید.

هزینه این پکیج استثنایی فقط 50.400 بات تایلند (5.800.000 تومان) 
و برای خرید کتب و ابزار کمک آموزشی 9.900 بات(یک ملیون تومان) جداگانه پرداخت میکنید.این کتب و ابزار کمک آموزشی برای گسترش اطلاعات تئوری شماست.
نکته: از انجا که بعد از اتمام موفقیت آمیز این دوره شما جزو اعضای سازمان پدی خواهید شد و فقط هزینه صدور مدرک دایو باید توسط خودتان و معادل نرخ روز به حساب پدی واریز شود.