وقتی در یک روز زیبا در حین غواصی  هستید ناگهان متوجه می شوید که یکی از افراد  گروه به خاطر استرس زیاد و یا حرکتی اشتباه نیاز به کمک دارد باید در نظر بگیرید که قبل از هرعکس العمل اول توقف کنید! با نگاه کردن و بررسی کردن در مورد مساله پیش آمده به آن موضوع فکر کنید و تصمیم گیری کنید و در نهایت  وارد عمل شوید.(Stop-Think -Act).
گاهی اوقات نیاز است که دست نگه دارید و فقط با راهنمایی کردن شخص، استرس را کاهش دهید یعنی خود وارد عمل نشوید و ا
گر لازم است وارد عمل شوید باید اول ایمنی و سلامت خود را در نظر بگیرید سپس از مهارت خود استفاده کنید.
لازم به ذکر است شما برای امداد و کمک رسانی در غواصی  نیاز به گذاران دوره مخصوص آن هستید و یک دوره کامل از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • نجات خود و حل کردن مسائلی که برای خودمان پیش می آید (Self rescue)
  • شناخت و مدیریت استرس در دیگر غواصان  (Recognizing and managing stress in other divers)
  • مدیریت بحران و کاربرد درست استفاده از تجهیزات   (Emergency management and equipment)
  • نجات و امداد رسانی به غواص وحشتزده   (Rescuing panicked divers)
  • نجات غواصان بی توجه و غیرپاسخگو یا حتی بی هوش   (Rescuing unresponsive divers)

رسکیو دایور